a https://vacisportcentrum.hu/ weboldal felhasználói számára

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének – az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – előírásai alapján

Az Ön személyes adatait az Optofit Kft. (székhely: 2600 Vác, Cházár András utca 17.; telephely: Vám u. 13.) az általa fenntartott weboldal működtetése során használjuk fel az alábbiak szerint.

Jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Optofit Kft. különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), rendelkezéseit.

I. Adatkezelés célja

Az Optofit Kft. által fenntartott létesítményt igénybe vevők kiszolgálása, pálya- és teremfoglalások nyilvántartása; a szolgáltatásokkal kapcsolatos számlaadási kötelezettség teljesítése.

II. Az adatkezelés jogalapja

 1. Az adatkezelés folyamata a GDPR, illetve az Infotv. alapján történik. A személyes adat akkor kezelhető, ha
  1. az érintett ahhoz hozzájárulását adta [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja] vagy
  2. jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja] (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

III. Milyen adatokat kezelünk?

 1.   a sportoló természetes személyazonosító adatait,
 2. a sportedzők, alkalmazottak munkáltatójára vonatkozó adatait,
 3.   a mérkőzésjegyzőkönyvben foglalt adatokat,
 4. kiskorú természetes személy (tag) törvényes képviselőjének személyazonosító adatait,
 5. termékek vásárlóinak adatai.

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdése alapján természetes személyazonosító adat a természetes személy

 

AZ OPTOFIT KFT. nyilvántartási rendszer működtetésében résztvevő felhasználók adatainak kezelése

A rendszer működtetésében résztvevő felhasználók a rendszer által felkínált adatvédelmi elvek elfogadásával önkéntes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes adataikat az adatkezelő a jelen tájékoztató szerint kezelje A nyilvántartó rendszer működtetésében résztvevő felhasználók OPTOFIT KFT. által kezelt adatai a következők:

IV. Meddig kezelik az Ön adatait?

 1. Általános szabályok
 2. A III. részben megjelölt a-d pont szerinti adatok tekintetében kötelező adatkezelés a kötelező adatkezelést előíró, a jelen tájékoztatóban meghatározott, az Optofit Kft.-t adatkezelésre felhatalmazó jogszabályok hatálya alatt áll fenn.

V. Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

 1. Az Ön adataihoz az adatkezelő és az adatvédelmi felelős fér hozzá.
 2. AZ OPTOFIT KFT. nyilvántartásához – az eljárásban indokolt mértékig – jogosult hozzáférni:

VI. Kérheti-e Ön adataihoz történő hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását?

 1. A felhasználó az adatkezelés bármely szakaszában a jelen tájékoztató VII. pontjában megjelölt elérhetőségeken, írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 2. AZ OPTOFIT KFT. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
 3. AZ OPTOFIT KFT. zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 4. AZ OPTOFIT KFT. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 5. AZ OPTOFIT KFT. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 6. AZ OPTOFIT KFT. a felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
 7. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 15 nap áll az Optofit Kft. rendelkezésére.

Amennyiben az Optofit Kft. a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, az igény beérkezésétől számított 15 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

 1. Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a felhasználó jogos érdekét nem sérti.

VII. Hogyan érvényesítheti az adatkezeléssel összefüggő egyéb jogait?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt az optofit@optofit.hu email címen jelezze felénk. Ugyanezen az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.

Adatkezelő adatai:

Ön emellett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 3911400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat.

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségeiről és eszközeiről.

 

Cookie-k (avagy sütik) használata

Honlapunk sütiket, cookie-kat használ.

Mik azok a sütik?

A sütik (cookie-k) a felkeresett webhelyek által létrehozott kisméretű szövegfájlok. A böngészési folyamat adatainak mentésével javítják az online élményt. A cookie-k segítségével a webhelyek bejelentkezve tarthatják Önt, emlékeznek a webhelybeállításaira, és helyileg releváns tartalmakat biztosítanak.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy hozzájárulása. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy a böngészőjének biztonsági beállításában tudja visszavonni valamint lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből (böngésző függő a pontos helye a funkciónak).

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az adatok törlésére a hozzájárulás visszavonását követően kerül sor.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatfeldolgozó, valamint munkatársaik.

Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Cookie-k törlése

Mozilla Firefox böngésző esetén:

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Google Chrome böngésző esetén:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Internet Explorer böngésző esetén:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.